www.tayyareci.com         ANA SAYFA Tayyareci Türkçe Site Gökyüzünün yeni adresi
Tayyareci English Site
Tayyareci Deutsch Site
Sitede Arama :
 

HAVA RALLİ ŞAMPİYONASI KURALLARI 2
 

A.4. CEZA PUANLARI (PENALTIES)

A.4.1

Tekerlerin dönmesi ve kalkış zamanı :

Ceza Puanı

 

Kalkış zamanı +10 saniye

0

 

Kalkış zamanından önce veya sonraki 10 saniyeden sonra gecikilen her bir saniye

3

 

Maksimum ceza

300

A.4.2

Zaman testi :

Ceza Puanı

 

Verilen zamandan +/- 2 saniye içinde

0

 

+/- 2 saniyeden önce veya sonra ki her bir saniye için

2

 

Maksimum ceza

300

 

Tanımlanamama veya gözlemlenememe

300

A.4.3.

Yer gözlemleme testi :

Ceza Puanı

 

Fotoğraf veya yer hedefleri gerçek pozisyonun 0.5 NM içinde

0

 

Fotoğraf veya yer hedefleri 0.5-1 NM arasında

25

 

Gözlemlenemedi

50

 

Dogru olmayan veya limit dışında

100

 

Kontrol noktasında (Yer işareti) :

Ceza Puanı

 

Doğru tanımlama

0

 

Görülemedi

50

 

Yanlış tanımlama

100

A.4.4

Uçuş ve Emniyet kurallarını ihlal,

600

 

Belirlenmiş olan minimum irtifanın altında uçmak

200

 

Belirlenmiş uçuş talimatlarına uymamak,

200

 

Yasaklanmış elektronik teçhizatı taşımak

600

A.4.5.

Başlangıç ve bitiş noktası arasında rotada 90 dereceden daha çok manevra yapmak, her seferinde

200

A.4.6.

İniş testi (Bak- Ek-II) :

Ceza Puanı

 

Beyaz Alan

0

 

A alanı

20

 

B alanı

40

 

C Alanı

60

 

D alanı

80

 

E alanı

50

 

F alanı

90

 

İniş kutusu alanının dışına iniş, iniş kutusunun dışına çıkmak, sağa, sola

200

 

Touch and go inişlerinde iniş kutusu içinde gaz verme

100

 

Zorunluluk olmaksızın yere iniş yapmaksızın pas geçiş

100

 

Zorunluluk olmaksızın yere temastan sonra pas geçiş

200

 

Meydana inmeye hiç teşebbüs etmeme

300

 

Anormal iniş

200

 

Anormal iniş için cezalar diğer ceza puanlarına ilave olarak verilecektir. Ancak her iniş için maksimum

300

A.4.7.

Görev dönüşü zarfın geç verilmesi veya A-2.15 ve / veya A-2.17'nin ihlal edilmesi

200

A.4.8.

Belirlenmiş frekansı dinlememek

200

A.4.9.

Uçuş planında belirlenen en son iniş zamanının asılması

300

A.4.10. Herhangi bir yarışmacı ekip her ne sebeple olursa olsun farklı bir havaalanına iner ve devam ederse zaman toleransı tanınmayacaktır.

A.5. DISKALIFIYE ( DISQUALIFICATION)

A.5.1 Aşağıdakiler bir ekibin diskalifiyesi ile sonuçlanır

a. Yerde veya havada uygun olmayan davranışlar veya her hangi bir kötü hareket.

b. Tehlikeli uçuş, insanlar, uçaklar ve altyapı kolaylıklarını tehlikeli durumlara sokmak

c. Diğer yarışmacılara karsı genel itirazlar

d. İlgili kural ve düzenlemelere uymamak

e. Doping kontrol kurallarını ihlal etmek

f. Uçuş kayıt sisteminin hileli kullanılması

A.5.2 Bir takıma mensup ekiplerin Türkçe'den başka bir dilde yarışma süresince telsiz konuşması yapması ve / veya uçuş talimatında müsaade edilmeyen bir frekansta konuşması, ve/ veya müsaade edilmeyen kişilerle görüşmesi ve/ veya yasaklanmış haberleşme veya seyrüsefer teçhizatını kullanmasından dolayı tüm takım diskalifiye edilebilir. Şayet ihlale karısan bir takımın sadece bir yarışmacı ekibi tespit edilebilirse sadece bu yarışmacılar diskalifiye edilebilir.

A.5.3. Bir yarışmacı ekibi veya takımın diskalifiye kararını, Yarışma Direktörü Baş Hakeme danışarak verebilir.

A.6. GİRİŞ (ENTRY)

A.6.1. Yarışmacılar ekip veya takım olarak katılabilir.

A.6.2 Her ekip bir pilot, bir 2'nci pilot veya seyrüseferciden oluşur.

A.6.3. Her pilot, en az bir PPL veya daha yüksek geçerli uçuş lisansına sahip olmalıdır.

A.6.4. Bütün takım üyeleri geçerli Ulusal Havacılık Kulubü olan THK onaylı FAI spor lisansına sahip olmalıdır.

A.6.5. Her ekip sadece 2 kişiden oluşur. Yarışma esnasında hiçbir yolcu taşınamaz.

A.6.6 Organizatör; katılım fazlalığı nedeniyle, organizasyon zorluğu yaşaması durumunda, katılımcı ekip sayısında kısıtlamaya gidebilir. Bu durumda ilk gelene öncelik tanınır. Ancak katılımın coğrafi olarak yaygınlaştırılmasını sağlamak için takımlardan ekip sayılarını azaltmaları istenebilir.

A.6.7. İptal edilmiştir.

A.6.8 İptal edilmiştir.

A.6.9. Takım sözcülüğünü yapmak üzere her takım bir takım kaptanına sahip olmalıdır.

A.6.10. Bir pilot veya 2 nci pilot / seyrüseferci takım kaptanı olabilir. Bu durumda organizatör en kısa zamanda haberdar edilmelidir. Fakat bu durum gelişten önce bildirilmelidir.

A.6.11 Her bir takım beraberinde hakem, hakem gözlemcisi veya juri gözlemcisi getirebilir.

A.6.12. Her takım, makinistler, gözlemci ve destek ekipleri gönderebilir.

A.7. UÇAK (AIRCRAFT)

A.7.1. Yarışmaya katılabilecek uçaklar, piston motorlu uçaklar ve FAI Spor Kodu Bölüm-2'de alt kategori olarak C-1 (a,b,c,d) ve C-3 (a,b,c) seklinde listelenmiş olan pervaneli türbün motorlu uçaklar ile FAI Spor Kodu Bölüm -3 'de tanımlanmış Motorlu planörler ve 3 tekerlekli motoru gövdesinden ayrılmayan planörlerdir.

A.7.2. En az müsaade edilen hakiki hava sürati 70 Knot'tır. Deklare edilen hakiki hava süratleri 10 knot veya katları olabilir.

A.7.3. Uçaklar, yarışma süratinde azami safha uzunluğuna eşit havada kalabilme ve buna %10 ilave havada kalışa ve hepsine ilaveten Türkiye'nin yasal gereksinimi karşılayacak VFR yakıt rezervine sahip olmalıdır.

A.7.4. Bütün uçaklar, aktif bir haberleşme telsizine sahip olmalıdır.

A.7.5. Yarışmada bulunan her uçak üçüncü şahıslara karsı mali mesuliyet sigortasına sahip olmalıdır. Sigortanın geçerliliği, bedel ve şartları tamamıyla yarışmacı ekibin sorumluluğundadır.

A.7.6. Uçaklar açık alana park edeceklerdir. Her takım kendi uçağının yere bağlanması için gerekli olan ip yada bağını kendisi sağlamak zorundadır.

A.8. PROTESTOLAR (PROTESTS)

A.8.1. Yarışmacılar, sadece kendi takım kaptanı aracılığı ile, protesto belgesi doldurma hakkına sahiptirler.

A.8.2. Yarışma Direktörü her safhanın sonuçlarını en kısa zamanda sadece yarışmacıyla ilgili neticeleri onun takım kaptanına verecektir. (protestolar sonuçlanmadan ayrıntılı yarışma sonuçları verilmeyecektir)

A.8.3. Her takım kaptanı alınan sonuçları değerlendirme hakkına sahiptir. Şayet sonuçlardan tatmin olunmazsa bir saat içinde ödeme yapılmaksızın yazılı itirazda bulunur. İtiraz, ilgili ekipten biri tarafından imzalanmış olacaktır.

A.8.4. Takım kaptanı ve ilgili yarışmacı, ilgili işaretleme kağıtlarını inceleyebileceklerdir ve bu inceleme sonucunda herhangi bir hata bulunursa, gerekli düzeltme yapılacaktır.

A.8.5. Dahil olan taraflar mutabık olmadıkça, bölgesel zaman itibariyle saat 22.00-07.30 arasında kontrole izin verilmez.

A.8.6. Şayet takım kaptanı, tetkikten sonra hala tatmin olmazsa Yarışma Direktörüne resmi yazılı bir protesto yapabilir. Protesto belgesi takım kaptanı ve ilgili yarışmacılardan biri tarafından imzalanmış olmalı ve belirlenmiş olan ücretle birlikte verilmelidir. (Fiyat 50.-$)

A.8.7. Yarışma Direktörü bu protestoyu sonuç karar için jüriye gönderir. Takım kaptanı ve ilgili yarışmacılar -istenmesi durumunda- protesto ile ilgili geçerli olan tüm bilgileri jüriye verme ve anlatma hakkına sahiptir.   

A.8.8. Bir protesto, şikayetin reddini takip eden bir saat sonra her ne sebeple olursa olsun kabul edilemez

A.8.9. Hava Trafik Kontrolündeki kayıtlar bir yarışma içinde delil olarak kabul edilemez.

A.8.10. Diğer yarışmacılarla ilgili protestolar yasaktır. Bununla beraber uçuş emniyeti kurallarının ihlali yarışma direktörüne rapor edilmelidir. Yarışma Direktörü soruşturmalı ve neticeleri bas hakeme rapor etmelidir.

A.8.11. Şayet jüri kararı diğer yarışmacıları etkilerse, sonuçlara uygun değişiklikler yapılacaktır.

A.8.12. Jürinin kararı kesindir ve ilgili ekibi bağlayıcıdır.

A.8.13. Jürinin kararı takım kaptanına bildirildikten sonra protestoların sonuçları önceden bildirilen şekilde ilan edilir.

A.8.14. İtiraz için yatırılan 50.- ABD Dolar ücret karşılığı TL., protesto Jüriye aktarılmadan önce geri çekilirse veya doğruluğu onaylanırsa ilgiliye iade edilir.

A.9. KESIN SONUÇLAR (FINAL RESULTS)

A.9.1. Yarışmaların sonunda her bir ekibin başarı sırasını belirlemek için, her yarışma türünde aldıkları ceza puanları esas alınacaktır.

A.9.2. Hava Ralli Şampiyonasında en az ceza puanı alan ekip birinci ilan edilir. Şampiyonanın geçerli olabilmesi için en az 2 safha uçuş yapılması zorunludur. Şayet sadece bir safha uçulabilirse, bu şampiyonayı kazanan olacak fakat kazananlar şampiyon olarak ilan edilmeyecektir.

A.9.3. Eşitlik olması halinde, en yüksek süratle yarışan uçağın uçuş ekibi birinci olarak yerleştirilir.

A.9.4. Eşitlik durumu devam ederse, en az zaman cezası olan yarışmacı birinci olarak yerleştirilir.

A.9.5. Takım sonuçları için, takımlardaki en az ekip sayısı kadar olan sayılar esas alınır. Tüm takımlarda en az iki ekip var ise, o takımların en iyi iki ekibi hesaba katılır.

A.9.6. Takım Şampiyonları, enaz toplam ilave ceza puanı alan en iyi 2 yarışma ekibidir.

EK-A.1; YER HEDEF BİLGİSİ (YER IŞARETLERI:

Yer İşaretleri 50 cm eninde, beyaz renkli 3 veya 4 m uzunluğunda şeritlerdir.

a. Kontrol noktalarındaki müsaade edilen harfler (EK-B-I)

b. Rota üzerindeki müsaade edilen işaretler (EK-B-I)

Harfler kullanıldığı zaman, hedefe inbound uçuş yönünde doğru olarak görülebilecek şekilde yerleştirileceklerdir.

YER İŞARETLERİ

Yer işaretleri 0,5 metre genişliğinde beyaz bez şeritlerle ve 3 x 4 metre büyüklüğünde olacaktır.

Bu harf ve işaretler (SP hariç) tüm CP lerde ve rota üzerinde inbound yönden doğru okunacak şekilde yerleştirilir.

DİKKAT!: Eğer harfi doğru okuyamıyorsanız, büyük bir ihtimalle yanlış rotadasınızdır. Bu harf ve işaret dışında hiçbir harf ve işaret olmayacaktır.

a) CP lerde kullanılacak harfler

b) Rota üzeri işaretleri

  İNİŞ TESTİ

  inis.JPG (22311 bytes)

Editör : Levent KOÇOĞLU            (Pilot)                  leo@leofarma.com
FAI ve THK Uluslararası Hava Ralli Hakemi
WEB:http://www.leofarma.com/levent's_world_of_aviation.htm
 

Bilgi Portali | Forum | Haberler | Havacilik | Daily News | Noticias