Russian Air-to-Surface Missile AS-3
Rus Havadan Yere Füzesi AS-3  
AS-3
KANGAROO
MAIL GONDERIN

NATO name/NATO adı                   : AS-3 (Kangaroo)

Russian designation/Rus tanımı    : Kh-20

Type/Tipi                                               : Cruise, strategical nuclear/Stratejik nükleer

Deployment/Servise girişi                  : 1961

Speed/Hızı                                             : 2280 km/h

Range/Menzil                                       : 650 km

Weight/Ağırlık                                      : 11000 kg

Length/Uzunluk                                   : 14.9 m

Warhead/Başlık                                    : nuclear 800 kton

Seeker/Arayıcı                                      : Inertial + Ground correction/Ataletsel + yerden düzeltme

Carried by/Taşıyıcı uçak                    : Tu-95K22

WELCOME TO www.tayyareci.com GERİBACK NEXTİLERİ BİZ KİMİZ?