www.tayyareci.com                  ANA SAYFA Tayyareci Türkçe Site Türkiye'nin gerçek havacılık sitesi
Tayyareci English Site
Tayyareci Deutsch Site
Sitede Arama :
 

''KURTULUŞ SAVAŞI HAVA HAREKATI'' 

 

 (10)  Yunan Hava Kuvvetleri'nin Faaliyetleri:

     Yunan Hava Kuvvetleri; 1922 yılı Şubat - Ağustos ayları arasında 1 nci, 2 nci Ordu ve Kocaeli Grubu'nun bulunduğu bölgedeki mevziler ve geri hatlarının Yunan uçakları tarafından sürekli izlendiği görülmektedir. Bu faaliyetler Haziran ve Temmuz 1922 aylarında daha da yoğun olarak devam etmiştir.

     Yunan av uçakları da Türk keşif uçaklarının faaliyetlerini önlemek için saldırılarda bulunmuş, fakat karşı taarruzla karşılaşınca geri çekildikleri görülmüştü. Bu durum Yunanlıların hava savaşına istekli olmadığını gösteriyordu.

  (11)  Büyük Taarruz Öncesi Türk Hava Harekatı:

     Büyük Taarruz öncesinde Cephe Uçak Bölüğünde faal durumda yedi keşif ve üç av uçağı olmak üzere toplam 10 uçak vardı. Cephe Uçak Bölüğü, 19 Ağustos 1922 günü, dört keşif uçağının birgün sonra Akşehir'den trenle Çay'a intikal ettirilmesi konusunda emir aldı. İki keşif uçağı da Akşehir'de hazır olacaktı.

                                                 (a) Yapılan Keşif Uçuşları:

     Keşifler Çay Meydanı'nından yapılacaktı. Daha sonra dört Spad-XIII av uçağı da Çay'a intikal etmişti. Yunan uçaklarını gören yer birliklerinin derhal Çay müfrezesine haber vermesi istenmişti. Bu ihbarın zamanında alınması için telefon hatlarının kullanılmasında öncelik tanınması emredilmişti. Cephe Komutanlığının bu emri yaklaşan büyük taarruz için alınan ilk tedbirlerden olup, büyük önem taşımaktaydı.

     Keşif müfrezesi 20 Ağustos 1922 günü Çay Meydanı'nda göreve başladı. Hava meydanı Çay, Bolvadin yolunun doğusunda Çay'a üç kilometre mesafede Develi köprüsünün yakınındaki düz ve yeşil bir sahada hazırlanmıştı. Uçaklar, Yunan uçaksavar ateşine ve av uçaklarına rağmen savaş boyunca görevini başarıyla yapmıştı.

     Uçuşlarda; Döğer, Altıntaş, Seyitgazi bölgesindeki Yunan yedek kuvvetlerinin durumu, Afyon'un güney ve batısındaki birliklerle, cephe ve gerilerdeki faaliyetler, topçu mevzileri sürekli izleniyor ve keşif sonuçları Cephe Komutanlığına rapor ediliyordu.

 (b)  Düşman Keşif Uçaklarının Önlenmesi:

     Spad-XIII av uçakları, Yunan uçaklarının birliklerimizi keşfetmesini önlemek amacıyla devriye uçuşları yapıyordu. Yunan uçaklarıyla karşılaştıklarında, onları savaşmaya zorluyor ve kaçırıyorlardı. Bu etkili önleme faaliyetleri sonucu dört Yunan uçağı cephe gerisine inmeye zorlanmış ve düşürülmüştü.

     21 Ağustos 1922'de Başkomutan Batı Cephesi Komutanlığını denetledi. Bu arada Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa ve Cephe Komutanı İsmet Paşa (İNÖNÜ) Çay Meydanı'ndaki Uçak Bölüğü'nü de denetlemişti. Bu nedenle o gün keşif uçuşu yapılmamıştı.

     22 Ağustos 1922'de Afyon'un güney ve batısındaki Yunan kuvvetlerinin durumunu tespit için keşfe çıkan bir uçak arızalanarak mecburi iniş yapmıştı.

     23 Ağustos 1922'de Afyon bölgesine keşif için gönderilen iki uçaktan biri şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle Kazlıgöl'den geri döndü, diğeri Afyon'dan havalanan iki Yunan av uçağının saldırısına uğradı ve geri dönmek zorunda kaldı. Üç gün boyunca hava keşfinden sonuç alamayan Cephe Komutanlığı durumdan endişelenmişti. Çünkü düşman birliklerinin durumunda bir değişiklik olduğu takdirde taarruz planının tatbiki de değişikliğe uğrayacaktı. Ayrıca Yunan yedek kuvvetlerinin son durumunun bilinmesine de ihtiyaç duyuluyordu.

     23 Ağustos'ta; Hava Kuvvetleri Müfettişi Yarbay Muzaffer (ERGÜDER) Akşehir'deki bölük karargahına gel emrini aldı. O anda bölükte dokuz uçak faal durumdaydı. Bölükte uçak mevcudu 22 idi. Bunlar peyderpey faal hale getiriliyordu. Faal uçak adedini artırmak için aynı tip uçaklardan dört uçak sökülerek, parçalarından yararlanılıyordu.

     26 Ağustos 1922 sabahı faal uçak miktarı 18'e çıkarılmıştı. Ancak bölükteki pilot adedi daha az olduğundan bir pilot değişik uçaklarla birkaç sorti uçuşa gidiyordu. Düşman av uçaklarına ve kötü hava şartlarına rağmen 25 Ağustos 1922 sabahı Döğer bölgesinde bir keşif uçuşu yapıldı. Hava keşif raporuna göre; Yunan birliklerinin durumunda bir değişiklik yoktu. Ulaşım yollarında da hiçbir faaliyet tesbit edilmemişti. Kara keşifleri de aynı sonucu gösteriyordu.

 (c)  Cephe Komutanlığından Alınan Genel Taarruz Emri:

     Bu keşiften birkaç saat sonra 25 Ağustos 1922 günü gecesi bölük, Batı Cephesi Komutanlığından genel taarruzla ilgili emri almıştı. Bu emir şöyleydi.

     "1. 26 Ağustos 1922'den itibaren Büyük Taarruz başlayacaktır.

      2.  Yarın saat 06.00 - 08.00 arasında düşman yedek gruplarının durumu tesbit edilecek aynı saatlerde Afyon'un güney mıntıkasındaki düşmanın durumu keşfedilecektir.

      3.  Av uçakları Afyon'un güney ve batısında devriye gezecek, düşmanın keşif yapması önlenecektir. Saat 10.00'da aynı görevler tekrarlanacaktır.

      4.  Seyitgazi mıntıkası ve Seyitgazi, Döğer yolu da keşfedilecektir. Öğleden sonraki vazife ayrıca bildirilecektir.

     25 Ağustos 1922 günü saat (21.00) da yazıldı."

                                                                                                Batı Cephesi Komutanı

                                                                                                                 İSMET

                    (d)  Hava Kuvvetleri Müfettişi Albay Muzaffer (ERGÜDER)'in Hatıralarından:

     Hava Kuvvetleri Müfettişi Muzaffer (ERGÜDER) hatıratınrda bu tarihi günü şöyle anlatmaktadır.

     "25 Ağustos 1922 akşamı saat 21.00'den sonra uçak kuvvesi, yani harbe hazır uçakların cins ve adedi belli oldu; evvelce tahmin edilenden bir noksanıyla 17 uçak harbe hazırdı. Fakat elde o kadar pilot yoktu. Ancak icabında bir pilot birkaç sorti uçuş yapacaktı. Durum Cephe Komutanlığına arz olundu. O gece berrak bir sema üzerinde gökte Türk bayrağı çizilmişti. Parlak hilalin tam orta ilerisinde parlak bir yıldız gelmiş ve bu şekil saatlerce hepimizin gözünü havaya çevirmişti.

     Pilotlarda avcı, keşif veya bombardıman pilotu diye bir ayırım yoktu. Uçucular mevcut uçaklarla uçmak mecburiyetinde idiler. Uçmadığı bir tip ise arkadaşı ona uçağın özelliklerini anlatıyor, pilot ilk uçuşunda meydan üzerinde kısa bir süre içinde uçağı intibak edip düşman istikametinde göreve gidiyordu. Her uçucuya bir uçuş elbisesi, başlık ve gözlük verilemediğinden ekseriya pilotlar yünden örme bir başlık ve yün kazakla uçuşa giderlerdi."

     26 Ağustos 1922 günü erken saatlerde Büyük Taarruz başladı. Muzaffer (ERGÜDER) hatıralarında o günkü durumu şöyle anlatmaktadır.

     "Gün ağarırken her uçağın başında üç-dört er bekliyor, her uçak son bir defa gözden geçiriliyordu. Türk topçusunun homurtusuna bu mütevazi meydanda çalışmaya başlayan uçakların motor gürültüleri karışıyor, uçaklar birer birer havalanıyordu."

     Havanın 3/4 kapalı ve çok rüzgarlı olmasına ve keşif için müsait olmamasına rağmen saat 06.00 - 07.30 arasında Yüzbaşı Fazıl, Yüzbaşı Yahya ve Astsubay İhya, Mükerrem, Basri, Abdülhalim'in yönetiminde üç av ve üç keşif uçağı havalandı.

     Keşif uçaklarında rasıt olarak Üsteğmen Y. Kenan, Hamdi (ÇAYPINAR) ve Teğmen Osman Nuri (BAYKAL) bulunuyordu. Av uçaklarının himayesinde yapılan bu keşif uçuşları; Döğer, Altıntaş bölgesinde düşman yedeklerinin durumunda bir değişiklik olmadığını gösteriyordu. Afyon'un güney ve güney doğusundaki keşif; düşman birliklerinin toplanma harekatına girişmediğini gösteriyordu. Keşif uçağımıza saldıran bir Yunan uçağına karşı yapılan taarruz sonucu, bu uçak kaçırıldı.

 (e)  Yüzbaşı Fazıl'ın İnişe Zorladığı Yunan Pilotu:

     Saat 07.45'de havalanan Yüzbaşı Fazıl, av uçağı ile taarruza geçen birliklerimizin üzerinde uçarak, Yunan keşif uçaklarının faaliyetini önlemeye çalışmıştı. Bu uçuş esnasında bir Yunan Breguet-14 A2 uçağı ile karşılaştı. Yunan uçağının keşif yapmasını önlemek için saldıran Fazıl uçağı kovalayarak Afyon bölgesindeki Hasanbeli - Garipçe Köyü civarına inmeye mecbur etti. Dizinden yaralı olan pilot uçağı yakmak istemişse de gövdenin yarım metre kısmı yandıktan sonra yetişenler tarafından yangın söndürüldü.  Çabucak onarıldı. Ele geçen ve faal durumda olan bu uçağa Garipçe ismi verilerek Türk Hava Kuvvetlerinde kullanılmıştı. Yunan uçaklarının Afyon'un doğu ve güneyindeki keşif harekatını önlemekle görevli bir Türk uçağı saat 07.50'de karşılaştığı bir Yunan keşif uçağı ile yaptığı çatışma sonucu Yunan uçağını Afyon meydanına inmeye mecbur etti. Aynı gün, 09.20'de Döğer - Altıntaş bölgesinde yapılan keşif sonucu şu durum tespit edildi. Altıntaş - Arap çiftliği şosesinde bir Yunan taburu yürülüş halindeydi. Yunan ordugahlarının durumunda değişiklik yoktu. Bir av uçağımız saat 10.40'da Afyon'un güneyinde karşılaştığı bir Yunan keşif uçağını inişe zorladı. (sayfa 99'deki resim)  

                                                       (f)  Cephe Komutanlığının İstediği Keşif Görevleri:

    26 Ağustos 1922 günü saat 10.45'de Afyon'un güney batısında yapılan keşif, bölgede savaşların şiddetle devam ettiğini, düşman hatlarının gerisinde bir değişiklik olmadığını gösteriyordu. Saat 11.00'da Pilot Hayrettin ve Rasıt Teğmen Sıtkı keşif uçuşuna çıktılar. O anda görevdeki uçak sayısı yediye çıkmıştı. Saat 12.00 - 13.00 arasında bütün uçaklar görevini tamamlamış ve meydana salimen dönmüşlerdi.

    Cephe Komutanlığı öğleden sonra, Yunan yedek kuvvetlerinin durumu hakkında bilgi almak için hava keşif yapılmasını emretti. Bu keşif ile;

    1.  Döğer, Afyon arasındaki tren nakliyatının,

    2.  Kazlıgöl - Afyon, Altıntaş, Dumlupınar bölgesinde bulunan karayolları üzerindeki faaliyetlerin,

     3.  Ahırdağ kuzeyine giren süvari kolordumuzun durumunun ve Tazılar, Çobanözü, Tokuşlar bölgesindeki faaliyetlerin izlenmesini emretmişti.

     Saat 14.30 ile 15.00 arasında dört uçak havalandı. Bunlardan biri arızalanarak geri döndü. Saat 18.00'da bir uçak daha keşfe gönderildi. Alınan raporlar; Yunan ordugahlarının durumunda bir değişiklik olmadığını, demiryolunda yoğun nakliye hareketi oluduğunu, Kazlıgöl'de ulaştırma için hazırlanan çok sayıda atların bulunduğunu gösteriyordu.

     26 Ağustos 1922 günü yapılan hava keşif faaliyetleri şu şekilde özetlenebilir:

     Altıntaş, Döğer ve Afyon bölgesinde 12 keşif uçuşu yapılmıştı. Bu uçuşlarda; düşman yedek gruplarının durumu tespit edilmiş, görülen önemli hedefler bombalanmış, av uçakları dört defa Yunan uçakları ile çatışmaya girmiş, üç Yunan uçağını kendi hatlarının gerisine kaçmaya mecbur etmiş, birini de Türk hatlarına indirmiş ve uçak ele geçirilmişti. Bu keşiflerde Pilot Yüzbaşı Fazıl, Rasıt Üsteğmen Osman Nuri (BAYKAL) ve Hamdi (ÇAYPINAR)'ın raporlarından çok önemli bilgiler elde edilmişti.

 (g)  Cephe Komutanlığının 27 Ağustos 1922 Günü Verdiği Emir:

     Cephe Komutanlığının 22 Ağustos 1922 günü verdiği emir şöyleydi.

     "1.  Afyon'un çevresi ve güneyindeki düşman faaliyetleri,

      2.  Döğer, Altıntaş, Gazlıgöl ve Seyitgazi bölgesinde yollarda Yunan birliklerinin hareketleri,

      3.  Afyon doğusundaki Yunan Kıt'alarının durumundaki değişiklikler ve tren yolu üzirendeki faaliyetler, keşfedilecek,

     4.  Av uçakları Afyon'un güney ve batısında devriye uçuşları yaparak düşman uçaklarının faaliyetlerini önleyecek, Aceşehir, Ayvalı, Kırcaslan, Sinanpaşa hattında düşmanla savaşan 5 nci Süvari Kolordumuz ve düşmanın harekat ve faaliyetleri keşfedilecektir."

     27 Ağustos 1922 sabahı gün ağarırken iki keşif ve iki av uçağı havalanmış ve toplam beş keşif görevi yapılmıştı. Saat 11.00'da Pilot Basri (ALEV) ve Rasıt Osman Nuri (BAYKAL) altıncı bir uçuş daha yaptılar. Bu uçuşlar sonunda genel durumu anlatan ayrıntılı bir rapor verildi. Bu keşif raporuna göre:

     1.  Yunanlılar Afyon'un doğu ve güneyindeki birinci tahkimat hattını boşaltmıştı.

     2.  İkinci tahkimat hattında düşmanın az bir kuvveti kalmıştı. Bu hattın da Türk topçusunun ateşi altında olduğu görülüyordu. Hattın gerisindeki Yunan alayı ile, Afyon'un güneyindeki Teper sırtlarındaki bir alay ve düzlükteki alay çekilmişti.

     3.  Erkmen sırtlarından inen derenin içinden güneye doğru ilerleyen bir Yunan taburu ikinci tahkimat hattının gerisine çekilmekteydi.

     4.  Afyon'dan Gazlıgöl'e giden 32 vagonluk bir tren görülüyordu. Afyon istasyonunda dağınık halde çok sayıda Yunan askerleri bulunuyordu. Afyon - Uşak hattında herhangi bir faaliyet görülmüyordu.

     5.  Karacacaslan'daki bir alaylık Yunan piyade taburu Kılıçaslanlı'ya nakledilmişti ve burası da Türk topçusunun ateş tesiri altındaydı.

     6.  Hasanbeli, Ahırdağ tahkimat hattı gerisinde iki Yunan alayı bulunuyordu. Sinanpaşa, Garipçe, Paşaköy yollarında faaliyet görülmüyordu.

     7.  Afyon'un güneyinden Ahırdağ'ına kadar olan bölgedeki güçlü Yunan ihtiyaç birlikleri ve Döğer, Altıntaş bölgesindeki birlikler yerlerini terketmişti.

     8.  Bu keşifler esnasında pilotlar düşman av uçakları ile karşılaşmış ve onları Yunan hatlarına kadar kovalamıştı.

     Öğleden sonra havanın çok kapalı ve fırtınalı olması nedeniyle uçuş yapılamamıştı. Bu fırsattan faydalanarak, uçakların bakım, arıza ve tamir işleri ele alınmış, bu çalışmalar gece yarısına kadar devam etmişti. 27 Ağustos 1922 günü yapılan keşifler, Afyon'un güney ve güneybatısındaki çok iyi tahkim edilmiş Yunan mevzilerinin Türk birlikleri tarafından ele geçirildiğini ve Yunanlıların sağ kanadının çöktüğünü gösteriyordu.

 (h)  28 Ağustos 1922 günü için Uçuş Görevleri:

     Cephe Komutanlığı, 28 Ağustos 1922 günü yapılacak uçuş görevleri için aşağıdaki emri vermişti.

                                                                    Cephe Uçak Bölüğü Komutanlığına

1.  Afyon Kıt'alarımız tarafından işgal edilmiştir. Düşman çekiliş yönü ve durumu henüz anlaşılamamıştır.

 2.  Afyon, Altıntaş, Kütahya ve Dumlupınar şoseleriyle Afyon, Dumlupınar yollarındaki faaliyetin tesbiti.

 3.  Belce, Resulbaba, Bakırcık mevzilerinin durumunun ve Yunan savunma hazırlıklarının incelenmesi.

 4.  Eskişehir, Seyitgazi bölgesinin keşfi yapılacak.

 5.  Düzensiz bir halde ricat eden (çekilen) Yunan kıt'aları ile ağırlıkları bombalanacaktır.

 6.  Vazifeler yapılırken 1 ve 3 numaralı beyannameler de atılacaktır.(X)

                                                      Batı Cephesi Komutanı İsmet

(X)  Bu beyannamelerde, köy-kasabalardaki Türk Halkına, düşmanın bozguna uğratıldığı, ric'at eden düşmana daha fazla zayiat verdirilmesi için geçeceği yollar ve yol üzerindeki köprülerin tahrip edilmesi, elde edecekleri vasıtalarla mümkün olduğu kadar düşmana sabotaj yapılması istenmekte idi.

     Sabah dört keşif uçağı keşif görevi için havalandı ve topluca hedefleri bombaladı. İkinici sortide, beş uçak daha havalandı. Uçaklar cephede ve cephe gerisinde keşif uçuşu ve bombardıman taarruzları yaptılar. Bu uçuşlarda herhangi bir Yunan uçağı ile karşılaşılmadı. Uçaklar, geri çekilen Yunan kıt'alarını alçaktan makineli tüfek ateşine tutmuştu.

     28 Ağustos 1922 günü yapılan hava keşfi şu şekilde özetlenebilir;

     1.  Yenilgiye uğrayan Yunan birlikleri genel olarak batı istikametinde düzensiz bir şekilde geriye çekilerek Eğret bölgesine kadar gelmişlerdi. Bu birliklerin iki tümen kadar olduğu tahmin edilmekteydi.

     2.  Düşman birlikleri artçı kısmı Araplı Çiftliği kuzeyindeki beklemeyi kolbaşısıyla geçmektedir. Bu kuvvet bir alaydan fazladır. İlbulakdağı - Çatalçeşme - Araplı Çiftliği - Altıntaş yolunun doğusundaki tepelerde küçük dağınık kuvvetler vardır. Eğret ve etrafında düzensiz bir halde bulunan düşman yürüyüş kollarına etkili isabetlerle toplam 200 kilo bomba atılmış ve makineli tüfek ateşiyle taranmıştır.

     11.30'da yapılan keşif, Eğret'i geçen ricat halindeki Yunan birliklerinin iki tümen kuvvetinde olduğunu gösteriyordu. Birlikler ve ağırlıkları yolun iki tarafında düzensiz bir şekilde kaçmaktaydı. 12.00'da, Arap Çiftliği'nin kuzey sırtları ile Kazlıgöl güneyindeki Hasanköy sırtlarında Yunan süvari ve piyade artçıları havacılarımız tarafından tespit edildi. Bu birlik topçuları ile birlikte bir tümen gücündeydi.

     Saat 12.05'ten sonra, Kazlıgöl'den gelen küçük bir kol Eğret'e yaklaşmıştı. Araplı Çiftliği kuzeyindeki Yunan artçı alayının öncüleri Bekleme'yi geçmişti. İlkbulak Dağı - Çatalçeşme - Arap Çiftliği, Altıntaş yolu doğusundaki tepelerde dağınık vaziyette Yunan kuvvetleri görülüyordu. Eğret civarındaki düzensiz yürüyüş kollarına iki yüz kilo kadar bomba atılmıştı, makineli tüfek ateşi ile taranmıştı.

     Ricat halindeki Yunan kuvvetlerinin büyük çoğunluğu Eğret ile Süleyman Boğazı arasında yürüyordu. Çekilen birliğin sonu Eğret'in güneyinde bulunuyordu. İki tümen gücündeki bu birlik düzensiz olarak yolun iki tarafına taşmış vaziyette ilerlerken, uçak bu yürüyüş koluna bomba ile taarruz etmişti.

 (ı)  Hava Kuvvetleri Uçak Durumu:

     29 Ağustos 1922'de Hava Kuvvetleri uçak durumu şöyleydi;

     Konya İstasyonu'nda tamir veya uçuşa hazırlananlar:

     Spad-XIII Av uçağı (200 Hp) .......................... 17 Adet (İtalyanlardan satın alındı.)

    Breguet-14 B2 Silahlı keşif uçağı (300 Hp)......  5 Adet (Fransızlardan satın alındı.)

     Adana'da bulunanlar:

     Albatros-D III Av uçağı................................... 1  Adet

    Aviatik eğitim uçağı (100 Hp).......................... 1  Adet

     Batı Cephesi'nde bulunanlar:

     Spad XIII Av uçağı

    Breguet-14 A2 Silahlı keşif uçağı.................... 4 Adet

    De Havilland-9 Bombardıman uçağı (140 Hp).. 1 Adet

    Albatros-C XV Keşif uçağı (200 Hp).................. 2 Adet

     Hava Kuvvetlerinde toplam; Eğitim, Keşif, Av ve Bombardıman tiplerinde 32 uçak bulunuyordu.

     Almanya'dan alınan, Rusya içinden geçip Novrosıski'den Samsun'a gelen uçaklardan Samsun'da hazırlanan iki Albatros-C XV uçağı, aynı gün Bolvadin, Çay arasındaki hava meydanına indi. İnişte, uçaklardan birinin pervanesine taş çarptığı için parçalanmış ve tamir için Akşehir'e gönderilmişti.

 (j)  Uçak Bölüğü'nün Afyon'a İntikali:

     29 Ağustos 1922'de Cephe Komutanlığı telefon emri ile düşmanın daha yakından takip edilmesi için Uçak Bölüğü'nün Afyon'a intikalini emretti. İntikal sırasında hangarlar nakledilmeyecek, bölük, eski istasyon binası yakınındaki demiryolu hangarlarından faydalanacaktı. Çay'daki akaryakıt ve yedek malzemenin nakli için gerekli araçların sağlanacağı bildirildi. Görev uçuşuna kalkan uçaklar dönüşlerinde Afyon Meydanı'na ineceklerdi.

     Cephe Komutanlığı tarafından 29 Ağustos 1922 günü yapılacak uçuş görevi için de Uçak Bölüğü'ne aşağıdaki emri vermişti.

     "1.  Düşmanın büyük kısmının Eğret bölgesinden kuzey batı yönüne doğru çekildiği tahmin edilmektedir. Eskişehir bölgesinde de çekilme alametleri vardır. Süvari tümeni 28 Ağustos 1922 saat 13.00'dan sonra Döğer - Balıkpınar hattını geçmiş, Altıntaş yönünde ilerlemektedir.

      2.  Sabah keşif uçuşları Eğret, Altıntaş bölgesinden Hamurköy, Çalköy, İşören yönlerine ve Dumlupınar'a doğru yine Altıntaş bölgesinin kuzey ve kuzey batı yönlerine doğru yapılacaktır. Düşmanın ana kuvvetlerinin durumu ve çekiliş yönü tespit edilecek, Eskişehir doğusu ve Seyitgazi bölgesindeki Yunan kuvvetlerinin durumu keşfedilecek,

      3.  Uçaklar dönüşlerinde Afyon'a inecektir."

     07.15 ile 08.30 arasında yedi keşif uçuşu yapıldı. 07.30'da yapılan keşif uçuşunda uçaklarımız Döğer - Altıntaş kuzeyi - Hamidiye Köyü kuzeyini kapsayan bölgede hiçbir düşman faaliyeti göremedi. Kütahya civarı yoğun bulutlarla kaplı olduğu için o bölgede uçuş yapılamadı. 08.30'daki keşifte, Seyitgazi'nin güney doğusunda bulunan iki alaylık Yunan ordugahı eski yerinde duruyordu. Bu bölgede yoğun bir faaliyet olduğu görülmüştü. Eğret, Altıntaş, Çerkezköy, Hamidiye ile Çerkezköy'ün 20 kilometre kuzeyine kadar uzanan bölgede Altıntaş, Dumlupınar arasında düşman bulunmuyordu.

     29 Ağustos 1922 günü Cephe Uçak Bölüğü üç kademe halinde düzenlenen bir planla görev yapmaktaydı. Bunlar;

     - Bölük tamirhane ve malzeme deposuyla bir kısım erleri Akşehir'de,

     - Malzemeler ve erlerin bir kısmı Çay'da,

     - Uçaklar uçucu personel, akaryakıt ve ilk ihtiyaç malzemeleri Afyon'da bulunuyordu.  

 Devamı için tıklayınız

Editör :     Ercan ÇETİNERLER

KAYNAKLAR

Copyright © 2000-2003 Tayyareci


Bilgi Portali | Forum | Haberler | Havacilik | Daily News | Noticias